De dood van het traditionele datacenter

De dood van het traditionele datacenter

Datacenters zoals we die nu kennen, gaan het niet lang meer volhouden. Volgens Gartner zal tegen het jaar 2025 90% van het bedrijfsleven hun traditionele datacenter gesloten hebben (nu: 10%).

 

 

ripHet traditionele datacenter gaat dood...

 

Gartner onderstreept de volgende ontwikkelingen die de komende jaren de noodzaak verminderen voor een eigen corporate datacenter:

  • Steeds meer (SaaS-)software aankopen worden gedaan zonder tussenkomst van de IT-afdeling. Deze trend zal zich voortzetten;
  • Adoptie van de cloud begint mainstream te worden. Het wordt steeds moeilijker voor beslissers om te verdedigen waarom men niet naar de cloud migreert;
  • Software-vendoren zetten steeds meer in op cloud-only en forceren daarmee klanten naar de cloud;
  • Afschrijving van datacenters vindt meestal plaats in 10-15 jaar. Deze vervangingsmarkt krijgt zware concurrentie van cloud alternatieven omdat die keuze nu gemaakt moet worden;
  • Edge en IoT zorgen ervoor dat workloads steeds minder in een centraal datacenter maar steeds meer decentraal kunnen worden verwerkt.

Tegen deze achtergrond hoort Gartner van steeds meer beslissers dat ze naar de cloud willen omdat workloads daar het meest effectief en efficient kunnen draaien in een flexibele pro-actieve omgeving. 

 

...maar lang leve het nieuwe datacenter!

Uiteraard betekent dit niet dat de workloads niet langer gedraaid worden. Zoals iemand het eens zei: 'De cloud is eigenlijk niets anders dan het datacenter van iemand anders'. Dus wat zijn opties die bedrijven hebben om hun eigen datacenters te moderniseren?

 

1. SaaS

De makkelijkste manier om het traditionele datacenter uit te faseren is door bedrijfsapplicaties als SaaS af te nemen. Of je het nu hebt over bijvoorbeeld Cloud Office, CRM, ERP of Service Desk, er zijn voor organisaties inmiddels legio opties om bedrijfsapplicaties via een simpele browser en internetconnectie te gebruiken, zonder daarvoor nog serieuze (lokale) IT-infrastructuur te hoeven hebben (of onderhouden).

2. Public Cloud

Voor workloads die (nog) niet geschikt zijn voor SaaS, is de publieke cloud (IaaS) een interessante optie. 'Lift and Shift' van bestaande omgevingen naar de publieke cloud levert immers veelal direct vele (kosten-)voordelen op. Maar ook voor nieuwe en tijdelijk benodigde IT-infrastructuur is de publieke cloud een aantrekkelijk alternatief.

3. Outsourced datacenter

Is een beweging naar SaaS of IaaS om wat voor redenen dan ook niet gewenst of haalbaar, dan ligt het voor de hand om bestaande workloads te verhuizen naar andere locaties (co-location of hosting). Dit verlaagt veelal de kosten en vermindert de complexiteit van het runnen van het eigen datacenter.

4. Hyperconverged micro datacenter

Wanneer het outsourcen van het datacenter ook geen optie is, bijvoorbeeld vanwege latency, gebrek aan connectiviteit, etc., dan is een micro datacenter een logische route. Veel kleiner qua omvang dat het traditionele datacenter, maar ook 'hyperconverged', ofwel geconsolideerd en veel simpeler te managen en onderhouden. 

 

The future is hybrid

Naar onze mening heeft het voor organisaties geen zin om slechts op één van deze alternatieven in te zetten en zo al je eieren in één mandje te leggen. Situaties en wensen van organisaties zullen blijven verschillen en er is dus niet één oplossing die voor iedereen ideaal is.

 

Bij MJK vatten we dit samen onder het thema 'The Future is Hybrid' en als organisatie doe je er daarom naar ons idee goed aan om al deze routes naar een modernere infrastructuur op te nemen in je aanbod. Het is geen kwestie van 'of/of' maar van 'en/en' om ook in de toekomst relevante oplossingen te blijven bieden voor organisaties.